Geografi

Surt regn


Syre regn genereres ved produktion af gasser, der frigøres i atmosfæren. Der er naturlige midler, der gør dette, såsom vulkaner. Menneskelig aktivitet er imidlertid hovedårsagen til fænomenet.

Industrier, termoelektriske anlæg og transportkøretøjer (der bruger fossile brændstoffer) producerer biprodukter, der tilføjer ilt i atmosfæren og, når de opløses i regn, falder til jorden som surt regn.


Ordning, der illustrerer surt regn

Vi må dog huske, at vindbårne forurenende stoffer kan rejse tusinder af miles og frembringe surt regn langt væk fra forurenende kilder. Syre regn, når de når jorden, forarmer den naturlige vegetation og plantager. Det påvirker også flora og lagunes fauna og flora og skader fiskeriet.


Vandforurening

Nogle foranstaltninger kan reducere dannelse af sur nedbør: energibesparelse, brug af offentlig transport, oprettelse og brug af mindre forurenende energikilder, brug af lavt svovlbrændstof, blandt andre.