Geografi

Niveau kurver


Konturlinjer er linjer, der forbinder punkter eller dimensioner med samme højde med lige store intervaller. Plotter på kortet giver dig mulighed for at se relieffens hældning (hældning).

Dette koncept optrådte i Holland i det 18. århundrede og blev brugt til at kortlægge bunden af ​​Merwede-floden, hvilket er et matematisk system baseret på geodetiske undersøgelser, hvor nulmetermærket er havet.

Alle konturer på et kort holder den samme afstand fra hinanden. Da ekvivalensen er konstant, er kurverne tættere i skarpere terræn og længere væk i glattere terræn. Foruden konturlinjer er det almindeligt at repræsentere lettelsen ved hypsometriske farver.


Niveau kurver

Funktioner af konturlinjer

  • Ekvidistansen mellem kurverne kan være passende 10, 20, 50 eller 100m.
  • Kurverne viser både højden og formen på lettelsen.
  • Når lettelsen er for pludselig, vises kurverne meget tæt på hinanden på kortet; når lettelsen er blød, vises de længere fra hinanden.
Floder fødes i de højere områder og strømmer til de lavere områder.