Geografi

Oceaner


Hav er store udvidelser af saltvand, der optager depressionerne på jordoverfladen. den oceanografi Det er den specifikke videnskab, der studerer oceanerne og deres egenskaber.
Teorien om havets fremkomst er direkte knyttet til dannelsen af ​​atmosfæren i den præambiske periode.

Planeten var meget varm i denne periode, og vanddampen i atmosfæren gav derefter anledning til en stor mængde nedbør, som ophobedes i de nedre relieffområder.

Betydningen af ​​verdenshavene

Ocean er ekstremt vigtig for planeten, fordi livet stammer fra dem. De er de største producenter af ilt, et faktum, der forekommer gennem oceaniske mikroalger, regulerer også planetens temperatur, interfererer med atmosfærisk dynamik og differentierer klimatyper. Hav er også en vigtig transportvej.
Den biologiske mangfoldighed, der findes i verdenshavene, er meget rig og svarer til jordbaserede økosystemer. Derudover er det en kilde til mineraludvinding og destination for dem, der søger turisme og fritid.

De fem oceaner

Selvom de er sammenkoblet, udveksler havene ikke meget vand mellem dem. Dette skyldes, at vandene, der udgør hvert af verdenshavene, har deres egne karakteristika, såsom temperatur, solisolering, saltholdighed (mængde salte opløst i vand) og bevægelser af bølger, tidevand og strømme.

Således blev verdenshavene, det vil sige den enorme saltvandsmasse, der dækker planeten Jorden, opdelt i fem dele:

Antarktis Ocean

Det arktiske hav

Atlanterhavet

Det indiske hav

Stillehavet