Geografi

Jordbevaring


Jord, når den ikke behandles korrekt, kan miste sine naturlige egenskaber og blive infertil. For jordbesparelse kan nogle foranstaltninger vedtages:

  • Bevaring af indfødt vegetation: En af de vigtigste foranstaltninger til at bevare jorden er ikke at øve skovrydning. Den naturlige vegetation har egenskaber, der bevarer jorden.


Bevaring af indfødt vegetation

  • Erosionskontrol: lavet gennem kontursystemet. Cirkulære grøfter er lavet i jorden i høje regioner (bjerge, bakker, bjerge). Disse grøfter absorberer vandet og undgår således oversvømmelser, der fører landene.


Erosionskontrol

  • genplantning: Mangel på vegetation kan forårsage erosion. Ved at plante træer i regioner, der har oplevet afskovning, undgås erosion. Eucalyptus og fyr er de træer, der oftest bruges i denne proces, fordi deres rødder "holder" jorden og absorberer en del af vandet.


Før og efter genplantning

  • Afgrødningsrotation: Plantageområdet kan opdeles i dele, så en af ​​dem altid vil være i ro. De andre parter modtager plantning af forskellige afgrøder. Efter høstningen sker der en rotation, og den del, der har hvilt, modtager plantningen, og den der blev brugt går til hvile. På denne måde undgås slid på jorden (tab af næringsstoffer), hvilket gør dets infertilitet vanskeligt.


Afgrødningsrotation