Historien

Hertug af CaxiasMilitær fra Rio de Janeiro (1803-1880). Han ledede de brasilianske styrker i Paraguays krig og modtog fra kejseren Dom Pedro II den højeste adelstitel, der blev givet til en brasilianer.

Luís Alves de Lima e Silva (25/8 / 1803-7 / 5/1880) er født i Vila do Porto da Estrela, i en militærfamilie. Han erklæres som kadet ved 5 år gammel. I 1823, i en alder af 20, deltog han i kampagnen om at anerkende uafhængighed i Bahia som løjtnant. Fremryktet kaptajn fører han den brasilianske frontlinie i Cisplatina-krigen i 1825. Han er udnævnt til major og leder kejserens bataljon indtil 1831. I 1840 kæmper han mod centralregeringens modstand i Maranhão og Piauí. Som belønning for pasificering af de to provinser hæves han til rang som brigadier og modtager titlen Baron af Caxias. Som kommandør for Rettens våben undertrykker han den liberale revolution i 1842 i Sao Paulo og Minas Gerais og dirigerer imperialistiske tropper mod Farrapos-oprøret. I 1845 nominerede Dom Pedro II ham til senatet for Rio Grande do Sul.Han ledede hærstyrkene i platinkrigene i 1851 og havde derefter formandskabet for provinsen Rio Grande do Sul. I 1866 leder han de brasilianske styrker i Paraguays krig og erobrer Asuncion i 1869. Samme år modtog han titlen hertug af Caxias. Dør i byen Barão de Juparanã, i Rio de Janeiro.