Historien

Abderas demokrat


Democritus of Abdera var en vigtig græsk filosof, der levede fra 460 til 370 f.Kr. Han var en discipel af Leucippus af Miletus (græsk filosof).

Han var også en astronom og matematiker. Hans ideer om atomisme var, at al materie var sammensat af små partikler, som han benævnte atomer, hvilket betyder udskiftelige partikler. Atomer er et græsk ord, hvor "a" betyder nej og "toos" betyder stykke.

Det er uklart, om disse atomistiske ideer var hans egne eller hans mestre Leucippus. For Democritus var universet uendelig, hvor der var mange andre lignende verdener som vores. Der er poster, som han skrev omkring 90 værker. Et berømt citat fra Democritus: "Alt i universet er resultatet af tilfældighed og nødvendighed."