Historien

Historieordbog


Aphonsine-forordninger

Afonsina-forordningerne, der blev offentliggjort i 1446, under regeringen af ​​D. Afonso V, udgjorde en slags samling eller lovkodeks og andre juridiske kilder, og som samlede al den gældende lovgivning på det tidspunkt. Det faktum, at de udgør den første officielle sammenstilling af loven i landet, sætter Aphonsine-forordningerne i en fremtrædende position i portugisisk lovhistorie. Med offentliggørelsen af ​​Afonsina-forordningerne blev lovene ensartede i hele landet, hvilket forhindrede misbrug, der blev udøvet af adelen med hensyn til deres fortolkning, hvilket gjorde det muligt for kongen at forstærke sin centraliserende politik.

Andre ordforslag ...

elite

Koncentrationslejre

monopol

Modreformation

cangaço

Alderdom eller antik

Kolde krig

godsejervælde