Historien

Historieordbog


Militær regime

Mellem 1964 og 1985 oplevede Brasilien en periode med militært diktatur, hvor direkte valg til de vigtigste positioner i udøvende gren, såsom præsidentens og guvernørens, blev suspenderet. I denne periode blev republikets præsidentskab kun besat af militæret. Under det militære regime blev individuelle og kollektive friheder næsten fuldstændigt undertrykt. Mange af oppositionslederne fik deres politiske rettigheder slukket. Pressen forblev under censur. Tusinder af modstandere mod regimet blev arresteret. Mange af dem blev tortureret. Hundreder døde under tortur, og tusinder måtte forlade landet for at undslippe undertrykkelse.

Andre ordforslag ...

Jesu selskab

Institutionel lov

Cape Route

godsejervælde

Koncentrationslejre

Adel titler

Kaptajn (eller Donataria)

doktrin