Historien

Historieordbog


Tradition

Handlingen med at videregive noget fra generation til generation, såsom legender, historier, fakta, ordsprog, ordsprog, arbejdsmetoder og former for opførsel. Tradition forbinder i denne forstand fortiden og nutiden, idet de opretholdes som referenceværdier bygget og bevaret over tid. Dette er tilfældet med adskillige helbredelsespraksis, der f.eks. Opretholdes af oprindelige folk, der dominerer et stort kendskab til medicinske planter bygget af deres forfædre. Traditionbegrebet kan også anvendes på sociale bevægelser, såsom arbejderbevægelser, der bruger nogle symboler og former for modstand, der ligner bøndernes. Tradition, der er vigtig at fremhæve, transformerer sig selv og får nye betydninger hver gang og samfund. Men det bevarer meget af sin essens.

Andre ordforslag ...

neokonservative

Korstogene

udelukkelse

adel

folkedrab

revolution

Retsstatsprincippet

Orisha