Historien

Historieordbog


Habeas corpus

Juridisk instrument, som en dommer kan suspendere en urimelig arrestation og pålægge hans løslatelse. Det er en garanti, der beskytter borgeren mod at blive offer for statens misbrug. Udtrykket habeas corpus på latin betyder "have din krop."

Andre ordforslag ...

socialisme

byttehandel

civilisation

kommunismen

coronelismo

elite

Traditionelle samfund

kapital