Historien

Historieordbog


Liberalisme

Der er adskillige dele af liberalisme, der blandt andet er knyttet til økonomisk tænkning, politisk tænkning og lovgivning. Alle af dem er baseret på forsvaret af visse friheder. På det økonomiske område har f.eks. Siden det 17. århundrede i England ideen om fri handel fået styrke, hvilket har ført til økonomisk liberalisme. På politisk plan blev der dannet liberale antagelser i sammenhæng med oplysningstiden. Individet blev derefter fremhævet som den vigtigste enhed i samfundet, udstyret med visse umistelige naturlige rettigheder. Regeringen skal være repræsentativ, styret af en forfatning og med beføjelser opdelt i forskellige sfærer (udøvende, lovgivende, retsvæsen) for at undgå herskernes vilkårlige magt.

Andre ordforslag ...

Jesu selskab

demokrati

Det parlamentariske undersøgelsesudvalg (CPI)

Kolde krig

borgerskabet

spekulant

totalitarisme

jesuitterne