Historien

Spanske navigationer og opdagelsen af ​​Amerika


Spanien skilte sig også ud i de maritime erobringer i denne periode og blev ved siden af ​​Portugal en stormagt.

Mens portugiserne sejlede til Indien omkring Afrika, valgte spanierne en anden rute. Den spansk-finansierede genua Christopher Columbus havde til hensigt at nå Indien ved at sejle vestover. I 1492 sejlede de spanske karaveller Santa Maria, Pinta og Niña østover over Atlanterhavet.

Columbus vidste, at vores planet var rund, men var ikke klar over eksistensen af ​​det amerikanske kontinent. Han ankom den 12. oktober 1492 på øerne i Mellemamerika, uvidende om, at han havde nået et nyt kontinent. Det var først år senere, at navigatør Amerigo Vespucci identificerede disse lande som et kontinent, som europæerne endnu ikke kendte. I kontakt med indianerne i Amerika (Maya, Inca og Aztec) (link) startede spanskerne en udnyttelsesproces for disse folk, interesseret i den store mængde guld. Ud over at fjerne indfødte amerikanernes rigdom ødelagde spanskerne deres kulturer.


Christopher Columbus